top of page
  • החזר הוצאות בגין חבילת נופש - טיסה ולינה.

  • החזר הוצאות בגין ביטול הנסיעה, בשיעור של עד 80% מסכום הביטוח שנרכש ולא הוחזר לכם מחברת הנסיעות במקרה של ביטול - סכום הביטוח המרבי שניתן לרכוש הוא עד 20,000$.

  • החזר הוצאות בגין ביטול כרטיס טיסה או שיט מישראל.

  • החזר הוצאות בגין ביטול השכרת רכב ועוד.

הפוליסה מאפשרת לבטח את ההוצאות עבור הטיסה ומרכיבי הנסיעה הנוספים שהזמין הלקוח, למקרה בו ייאלץ לבטל את נסיעתו.
הביטוח ניתן לרכישה בטווח של עד 15 ימים מרגע רכישת כרטיסי הטיסה או מרכיבי תיירות נוספים מישראל לחו"ל.
הפוליסה תכסה ביטול ע"י המבוטח בלבד אשר בוצע במהלך תקופת הביטוח המוגדרת בפוליסה ובכפוף לביטול כרטיס הטיסה הראשון מישראל לחו"ל ולא מקרים של החזר הוצאות רפואיות המכוסים במסגרת פוליסת נסיעות לחו"ל.
הכיסויים שתוכלו לרכוש במסגרת הפוליסה: כרטיסי טיסה, מלון בחו"ל, שייט מישראל, חבילת נופש, טיסות המשך בחו"ל, רכב שכור וכרטיסים להופעות בחו"ל.

  • המבוטח יכול לבטל את הטיסה או חבילת הנופש מכל סיבה שהיא ביוזמתו ולקבל החזר של 80% עבור השירותים שבוטחו ולא הוחזרו לו לאחר הביטול (כלומר - אם ביטלתם כרטיס, וחברת התעופה החזירה לכם הכל - לא תקבלו החזר כפול).

  • במקרה של ביטול נסיעה תוך פחות מ-6 שעות לפני מועד הנסיעה, מסיבה שאינה עקב מצב רפואי שארע למבוטח ו/או למשפחתו, תקבלו החזר של 60%.

  • הביטוח מכסה רק ביטולים שהינם ביוזמת המבוטח. במידה והטיסה בוטלה כל ידי גורם שהוא לא המבוטח (לדוגמה חברת התעופה) הביטוח לא יכסה את החזר ההוצאות (האחריות תהיה על הגורם שביטל את הטיסה).

עלות היטו

לנציג חייגו 077-2117744

השאירו פרטים ונחזור אליכם

bottom of page