top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הוצאות אשפוז בבית חולים בחו“ל

התשלום עבור אשפוז ושירותים רפואיים הניתנים בבית חולים בעת אשפוז ובכללם תשלום בגין החדר, המזון, טיפול רופא, בדיקות אבחון, חדר ניתוח, שכר מנתח, טיפול מתן הטיפול במחלקה בת 2 מיטות private semi .נמרץ, מרדים ותרופות ורמת מחיריהם כמקובל במקום.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page