top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הוצאות נסיעת חרום של מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל

החזר הוצאות נסיעת חרום של מלווה מטעם המבוטח,
מישראל למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל וחזרה,
עד לסך של $2,000 לכרטיס נסיעה ותחבורה ציבורית
ו -$1,000 למלון בחו"ל מתוכם : עד לסך של $100
לכל יום, בכפוף לכך כי המבוטח אושפז בבית חולים
בחו"ל לתקופה של 3 ימים ויותר או שעל פי קביעת
רופא חייו בסכנה.
הכיסוי הינו למלווה אחד בלבד ופעם אחת בלבד לאירוע.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page